dinsdag 25 september 2012

Gezellig een potje kaarten!


Een potje kaarten, daar hebben de leerkrachten van deze tijd toch helemaal geen tijd voor! Wel als je het TPACKspel speelt.


Als je dit kaartspel goed kunt spelen dan ben je de leraar van de toekomst! Iemand die mee gaat met de ontwikkelingen, creatief is, open staat voor veranderingen en aansluit bij de behoefte van de kinderen. Door dit kaartspel te spelen wordt je wijzer in je lessen ontwerpen en zul je de kinderen op een actieve manier bij de les betrekken.

Wat is TPACK eigenlijk?
Het TPACKmodel is ontwikkeld om leerkrachten op een andere manier naar ICT te kijken. Door het model toe te passen leren leerkrachten hoe ze ICT op verschillende manieren kunnen inzetten in hun lessen.  In het model zie je 3 cirkels technologische kennis, pedagogische kennis en vakinhoudelijke kennis.


Het onderwijs van vroeger had alleen plaats voor de vakinhoudelijke kennis en de pedagogische kennis van de leerkracht, deze stonden in het voorbereiden van lessen dan ook centraal.
In deze tijd zijn die 2 elementen niet genoeg. Om aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingen en de belevingswereld onze kinderen hebben we ook technologische kennis nodig. Deze kennis uitzicht in het inzetten van ICT.  

Binnen de cirkel zie je overlappingen. De overlapping van vakinhoudelijke kennis en pedagogische kennis, vakinhoudelijke kennis en technologische kennis , pedagogische kennis en technologische kennis en tot slot de overlapping van alle 3 de cirkels.
Die laatste overlapping is op dit moment het belangrijkste. Als leerkracht moet je naar deze overlapping toe. Door deze 3 elementen in je les naar voren te laten komen zullen de kinderen actiever leren en zul jij een leerkracht zijn van de 21ste eeuw! 


Hoe moet ik dat dan doen?
Het TPACKspel helpt de leerkrachten om keuzes te maken binnen het ontwerpen van lessen. Tijdens het spelen van het spel maken ze een keuze om de verschillende ICT  mogelijkheden in te zetten. Door steeds een andere ICT mogelijkheid te trekken of bewust te kiezen leer je hoe je met de verschillende ICT mogelijkheden kunt omgaan binnen je lessen.
Hier een aantal voorbeelden van de ICT mogelijkheden met daarbij een site die de ICT mogelijkheid laat zien.
Videoclips: http://www.youtube.com/?gl=NL&hl=nl
WIKI: http://www.wikikids.nl/
Concept mapping: http://www.text2mindmap.com/
Tekenprogramma: http://www.drawingnow.com/draw-online/
Weblog: www.blogger.com
Smartboard: www.kleuter-fl-ow.jouwweb.nl 


Over naar het spelen van het spel!
Zo nu weet je genoeg over TPACK en ben je klaar om mijn eigen ervaring van het spelen van het spel te lezen. Ter introductie van het spel kregen we een PowerPoint en filmpje te zien met daarin uitleg over het TPACKmodel en de leerkracht van de 21ste eeuw.

Na deze uitleg zijn we
begonnen met kaarten! Het kaarten ging als volgt. Je moest met een groepje van 4 á 5 personen steeds van ieder onderdeel vakinhoudelijk kennis, technologische kennis en pedagogische kennis een kaartje trekken. Op deze kaarten werd een onderwerp, ICT mogelijkheid en werkvorm gegeven. Bij ons zal dat er zo uit:
Vakinhoudelijk: Soep maken
Technologisch: Sociale netwerken
Pedagogisch: Zelfstandig werken
Met deze 3 kaarten moesten wij een les gaan ontwerpen. De kaarten kregen bij onze groep de volgende uitvoering:
Vakinhoudelijk: Soep maken:Ingrediënten mee nemen en soep maken.
Technologisch: Sociale netwerken:Koks zoeken via de sociale media.
Pedagogisch: Zelfstandig werken: Iedereen zoek zelf naar informatie.
Nadat iedereen zijn lesideeën met elkaar hadden gedeeld kregen we de opdracht om de technologische kaart (ICT mogelijkheid) te wisselen.
Technologie: WIKI:uitvoering: gezamenlijk een WIKI maken met daarop de recepten, variaties.

En nu moeten we het helemaal zelf doen!
Na de 2 oefenopdrachten kregen we de opdracht om zelf een onderwerp te kiezen (vakinhoudelijk kennis) en daaraan zoveel mogelijk technologische kennis te koppelen.
Vakinhoudelijk: Dierendag
Technologisch:
WIKI, digiboard, digitale camera, smartboard, mindmapping.
Na het bespreken van alle mogelijkheden hebben we het spel afgesloten.

Het spel is uitdagend om te spelen. Doordat in het begin blind een kaart moet trekken ontstaat de uitdaging om de 3 kaarten aan elkaar te koppelen en een les te ontwerpen die goed in elkaar zit. Je kiest door deze werkvorm niet meteen voor de bekende weg en leert dus met andere ICT mogelijkheden te werken. Door samen in de groep de mogelijkheden te bespreken ontstaan er veel ideeën. Bij dezen geeft ik de spelmakers een top en een tip!

Top: Goed instrument om over een drempel heen te stappen!
TPACK te game vind ik zelf gewoon in 1 woord TOP! Dit omdat het spel veel leerkrachten die totaal geen idee hebben van de mogelijkheden die er zijn op het gebied van ICT en soms ook nog de verschillende werkvormen inzicht geven. Deze inzichten zijn duidelijk en ook makkelijk toe te passen.
Het spel is overzichtelijk en geeft meteen een oplossing weer. Je kunt door de handreiking die het spel je geeft op internet makkelijk naar ICT tools gaan zoeken en deze zelf beoordelen en inzetten.

Tip: Laat het zelf dan ook zien!
De manier waarop TPACK de game wordt gepromoot in de klas vind ik niet zo flitsend. Ik mis hierbij juist de ICT mogelijkheden die ze de leerkrachten willen aanbieden. Zelf lijkt mij het leuk om tijdens het spelen van het spel ook echt met beeldmateriaal te komen en juist site te zoeken waar je bepaalde ICT mogelijkheden kunt zien en uitproberen.

V.I.S(ites) 
1: http://www.tpack.nl/index.html
Hier krijg je alle uitleg over TPACK en ook het spel. Je kunt zelf het spel downloaden!

2: http://mbo.kennisnet.nl/category/tpack-2/
Hier vind je alles!

V.I.P

1 opmerking:

  1. Dag juf Sonja, bedankt voor de Top & de Tip :)
    Ik neem de tip ter harte.
    De bedoeling van het TPACK spel is dat leerkrachten in 1e instantie met eigen kennis en kunde tot een lesidee komen waarin technologische toepassingen verweven zijn. Het blijkt dat je met redelijk eenvoudige middelen al veel variatie in je les kan brengen, dat hebben jullie ook laten zien. Ik ben bang als we voorbeelden laten zien er te veel gestuurd wordt. Maar misschien is het wel een idee om het in te brengen tussen ronde 2 en 3 of als afsluiting. Laten zien en vooral uiteindelijk ook doen is het uiteindelijke doel. Maar daar zijn weer vervolgsessies voor, zie ook http://dingen.zuyd.nl/

    BeantwoordenVerwijderen